Livsfarlig asbest i sjukhus

Efter två asbestslarm inom ett år på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge polisanmäler fackförbundet Elektrikerna fastighetsbolaget Locum och byggföretaget Bravida för arbetsmiljöbrott.Locum fick dokumentation om asbestförekomst i hela sjukhuset för tio år sedan. Det erkänner man men man vet inte var man har dokumentationen. Fakta som arbetsmiljöverkets inspektörer inte kände till vid det första larmet.

Men Locum underlät ändå att genomföra tillräcklig sanering utan fortsatte istället med ombyggnadsarbetet. Och nu när man insett läget och fortsatt saneringen hittar man ytterligare förekomster av asbest. Dokumentation och vittnen finns vilket till skillnad från tidigare fall gör att denna anmälan kan leda till åtal.

För ytterligare information kontakta: • Thomas Sandgren, Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande, tel: 08-412 82 33 • Göran Söderlund, Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarige, tel: 08-412 82 22

Sven Lindberg, kommunikationsansvarig, sven.lindberg@sef.se tel: 08-412 82 20

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera

Dokument & länkar