Nytt Kraftverksavtal klart - stridsåtgärderna avbryts

I morse fredagen den 30 april träffade Elektrikerförbundet, SEF och Energiarbetsgivarna, EFA ett nytt tvåårigt kollektivavtal för branschen. Ett antal viktiga frågor har reglerats som säkrar upp de hjärtefrågor som elektrikerna haft i förhandlingarna.Utöver detta har avtalet kompletterats med: fri hemresa varannan vecka vid arbeten över 35mil, 4 tim utökad arbetstidsförkortning, 1 månad extra föräldralön, förstärkt lön vid arbetssjukdom de första fjorton dagarna, ny lägsta lönekonstruktion med minimilöner i kronor och följsamhet, förbättrad logistandard med enkelrum av modern och fräsch beskaffenhet.

- Jag är mycket nöjd med förbättringarna gällande de allmänna villkor och utifrån de förutsättningar som fanns gällande löneökningar, säger Ulf Carlsson, Ombudsman, ansvarig för Kraftverksavtalet.

För mer information kontakta: Ulf Carlsson ansvarig ombudsman för Kraftverksavtalet tel: 08-412 82 14

Sven Lindberg kommunikationsansvarig sven.lindberg@sef.se tel: 08-412 82 20 mob: 070-630 97 02

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera

Dokument & länkar