Svenska Elektrikerförbundet polisanmäler två företag för lagvidrig hantering av asbest

Det handlar om Fortum Generation AB för brott mot miljöbalken, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En polisanmälan riktas också mot Bilfinger Industrial Services Sweden för brott mot arbetsmiljöverkets föreskrift.

Det handlar dels om att asbest olovligen importerats och släppts ut på marknaden dels om att vederbörliga tillstånd inte inhämtats för bearbetning av asbest. Dessa företags agerande har inneburit att flera elektriker har exponerats för asbest i sitt arbete.

Fortum är anläggningsägare för ett antal kraftverksanläggningar, bland annat Gammelänge, Parteboda och Linnvasselv i Jämtland och Västernorrlands län.

  • Det är oerhört allvarligt det som skett. Alla känner idag till riskerna med asbest. Här har företagen enligt vårt förmenande på ett grovt sätt brustit i sitt lagreglerade ansvar. Det är i synnerhet allvarligt att man importerat asbest till Sverige trots att det är förbjudet, säger förhandlingschef Urban Pettersson i en kommentar och fortsätter:

 

  • Nu finns en stark oro hos dem som arbetat vid dessa arbetsplatser. Vi vet ju att det kan ta lång tid från exponering till att sjukdomen bryter ut. Detta är naturligtvis är djupt skakande för de elektriker som exponerats. Nu vill vi få frågan prövad rättsligt både för de närmast berörda, men också för övriga arbetsmarknaden. Det är en skandal att detta hänt. Det måste nu få rättsliga följder.

 

Kort om asbest

Asbestexponering har en rad kända hälsorisker. Vid bearbetning och rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer som vid inandning medför en ökad risk för försämrad lungfunktion och för olika typer av cancer. Tiden mellan första exponeringen och den tidpunkt när sjukdom kan påvisas, latenstiden, är ofta mycket lång. I fråga om cancer kan det röra sig upp mot 30 år. Även en kort­va­rig exponering av asbest anses räcka för att orsaka cancerformen mesoteliom.

Det är känt att halter av asbest om mellan 1 och 100 fiber/kubik cm luft är vanliga vid bearbetning av asbesthaltigt material. Hygieniskt gränsvärde är enligt AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 0,1 fi­ber/kubik cm luft. Nedan kommer framgå att arbetstagare återkommande arbe­tat med och bearbe­tat asbest och asbesthaltigt material. Graden av exponeringen torde därför vara klart större än om de ”bara” i efterhand kommit att vistas i rum där sådant arbete tidigare utförts.

 

För ytterligare information:

Mikael Romero, Kommunikationschef, 072-546 99 28

Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd, 070-528 63 68

 

Läs hela polisanmälan bifogat!

Mikael Romero
Kommunikationschef
mikael.romero@sef.se
Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas Wallin Förhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Taggar:

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Asbestexponering har en rad kända hälsorisker. Vid bearbetning och rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer som vid inandning medför en ökad risk för försämrad lungfunktion och för olika typer av cancer.
Twittra det här

Citat

Det är oerhört allvarligt det som skett. Alla känner idag till riskerna med asbest. Här har företagen enligt vårt förmenande på ett grovt sätt brustit i sitt lagreglerade ansvar. Det är i synnerhet allvarligt att man importerat asbest till Sverige trots att det är förbjudet.
Urban Pettersson, Förhandlingschef