Svenska Elektrikerförbundet tvingas varsla om stridsåtgärder

Inkasseringsavtalet är en grundbult. Ett inkasseringsavtal är ett avtal om att arbetsgivaren sköter inbetalningen av fackavgifter och ackordskontrollavgifter.

Förhandlingarna om ett inkasseringsavtal med Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) har strandat och Svenska Elektrikerförbundet SEF varslar nu om stridsåtgärder.

- SEF vill teckna ett nytt inkasseringsavtal för att långsiktigt upprätthålla en stabil och välfungerande arbetsmarknad men EIO vill inte teckna ett nytt inkasseringsavtal vilket vi tycker är märkligt. Vi uppfattar det som en attack mot kollektivavtalsmodellen och hela vårt lönesystem, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

- Vi vill ha enhetliga villkor för hela branschen. Men EIO försöker rubba maktbalansen, därför vill vi kraftfullt markera att EIO gått för långt. Inkasseringsavtalet är en grundbult för oss, framhåller Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

Varsel om stridsåtgärder

Svenska Elektrikerförbundet varslar härmed om följande stridsåtgärder:

Pappersindustrin

1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde av anställda på till EIO anslutna företag på arbetsplatser som är eller brukar vara bundna av kollektivavtal mellan Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

2. Arbetsnedläggelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft var beordrade att arbeta på blockerade arbeten. Blockaden av arbetet gäller under hela den tid stridsåtgärden är i kraft.

3. Blockaden innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Om arbetsgivare inom Installationsavtalet tillämpningsområde illojalt söker kringgå blockaden kommer denna arbetsgivare utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel.

4. Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess Svenska Elektrikerförbundet och EIO träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

5. Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 april 2013 kl. 05.00

Särskilda objekt

1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på nedan angivna objekt.

2. Arbetsnedläggelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft var beordrade att arbeta på blockerade arbeten. Blockaden av arbetet gäller under hela den tid stridsåtgärden är i kraft.

3. Blockaden innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Om arbetsgivare inom Installationsavtalet tillämpningsområde illojalt söker kringgå blockaden kommer denna arbetsgivare utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel.

4. Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess Svenska Elektrikerförbundet och EIO träffat ett nytt Inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

5. Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 april 2013 kl. 05.00

6. Stridsåtgärderna omfattar följande objekt:

a. Facebook, Datavägen 8, 977 53 Luleå

b. Visby Hotell, Strandgatan 6, 621 24 Visby

c. Grand Hotell, Stallgatan 2, 111 48 Stockholm

NEA

1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförts av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde som utförs av något bolag inom NEA-koncernen.

2. Blockaden innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockerat arbete får dock övertas av annat företag som är bundet av Installationsavtalet.

3. Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess Svenska Elektrikerförbundet och EIO träffat ett nytt Inkasseringsavtal eller varslet särskilt återkallats eller ändrats.

4. Stridsåtgärderna träder i kraft den 8 april 2013 kl. 05.00.

Länsvisa stridsåtgärder

1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde av något bolag inom YIT-koncernen, Elajo-koncernen, Goodtech-koncernen samt Vinci Energies Nordic-koncernen. Stridsåtgärderna omfattar de geografiska områden som anges nedan.

2. Arbetsnedläggelsen avser de montörer som under den dag varsel träder i kraft var beordrade att arbeta på blockerade arbeten. Blockaden av arbetet gäller under hela den tid stridsåtgärden är i kraft.

3. Blockaden innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockerat arbete får dock övertas av annat företag som är bundet av Installationsavtalet.

4. Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess Svenska Elektrikerförbundet och EIO träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varslet särskilt återkallats eller ändrats.

5. Stridsåtgärderna träder i kraft enligt följande:

a. Skåne län den 15 april 2013 kl. 05.00

b. Västmanlands län den 22 april 2013 kl. 05.00

c. Norrbottens län den 29 april 2013 kl. 05.00

------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin, 070 - 567 51 20

Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren, 070 - 514 92 82

se även hemsidan: www.sef.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Svenska Elektrikerförbundet, Box 1123, 111 81 Stockholm, besöksadress: Hagagatan 2  Stockholm, tel: 08 - 412 82 82, fax: 08-412 82 01, e-post: postbox.fk@sef.se

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera