Varför riskera Europas bästa elsäkerhet och få dyrare elinstallationer?

Elsäkerhetsverket tog 2011 utan samråd med branschen fram ett förslag till total förändring av behörighetsreglerna för elektriska installationer. Förslaget berör samtliga landets 50 000 elektriker och alla elföretag i en bransch som omsätter 28 miljarder.

Förslaget upprör elektrikerna. Samtliga fackliga organisationer som företräder elektriker har avvisat förslaget. Elektrikerförbundet uppvaktar därför torsdagen den 2 februari energiminister Anna-Karin Hatt kl. 11.00 på Näringsdepartementet för att få Elsäkerhetsverket att börja om och lägga fram ett nytt förslag i samverkan med branschens parter. Elsäkerhetsverkets förslag är krångligt och byråkratiskt. Leder till dyrare elinstallationer och komplicerade juridiska turer kring ansvar mellan elektriker, elfirmor och kunder.

– Varför införa en statlig detaljreglering av ett system som fungerar med partssamverkan idag, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Elsäkerhetsverkets förslag innebar att:

  • alla elektriker själva skulle få bekosta ett statligt prov för en yrkeslegitimation. Kostnad totalt för den enskilde elektrikern: 100 000 kronor. Klarar man inte provet får man inte utöva yrket utan bli hjälparbetare,
  • ansvaret för elinstallationer flyttas från behörig installatör på elfirman till den enskilde elektrikern. Men det är firmorna som bestämmer, gör offerter, tar fram ritningar, planerar jobben, väljer material och har arbetsledningsrätt.

Sverige har Europas högsta elsäkerhet. Inget styrker att den försämrats. Däremot skulle den äventyras med Elsäkerhetsverkets förslag. Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, har argumenterat för en yrkeslegitimation utifrån felaktig försäkringsstatistik om elbränder. Det har inte skett någon ökning de senaste fem åren. De bristande elinstallationer som ställer till problem utförs främst av hemmafixare och icke certifierade yrkesmän. Elsäkerhetstänkandet och kollektivavtal har lett till att ingen elektriker dött på jobbet de senaste femton åren.

– Vill samhället snabbt och enkelt öka kunskapen om elsäkerhet kan det ske i skolornas elprogram och genom att vi och arbetsgivarna tecknar avtal nu i avtalsrörelsen om vidareutbildning eller kompetensutveckling. I vårt grannland Norge har man löst detta i samförstånd. Det är inte lyckat om regeringen eller staten försöker köra över en hel yrkeskår, säger Göran Söderlund, elsäkerhetsansvarig och ledamot i statliga Elsäkerhetsrådet

För kommentarer kontakta:

Jonas Wallin, förbundsordförande, tel: 08 - 412 82 36

Göran Söderlund, elsäkerhetsansvarig, tel: 08 - 412 82 22

m v h

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se
mob: 070 - 630 97 02
tel: 08 - 412 82 20

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera