Golf på väg att klassas som friskvård?Finansminister Anders Borg har inte tagit ställning i frågan att inkludera golf inom det skattefria området. Detta trots skatteutskottets rekommendation att se över dagens regelverk. På tisdag kommer Borg inte undan. Carl B Hamilton (fp) kräver ett svar i sin interpellation som tas upp för debatt i kammaren den 30 oktober.

Golf är en av få idrotter som en arbetsgivare inte kan erbjuda sina anställda som friskvårdsaktivitet utan att det ses som en dold förmån. Att spela fotboll, tennis, bandy, gå på gym eller få massage går däremot bra. Regeln som undantar golf som friskvård grundar sig på ett 20 år gammalt uttalande från skatteutskottet. Mycket har hänt sedan dess. Golf har blivit en folksport, billig och lättillgänglig för alla.

I våras kom skatteutskottet med ett en nyskriven, vägledande rekommendation till Skatteverket och uppmaning till regeringen att se över dagens gränsdragning som utesluter golf. Men ingenting har hänt. Mats Enquist, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet vill kunna ge sina 600 000 medlemmar ett besked.

– Skatteverket vill inte ta ställning förrän regeringen uttalat sig. Samtidigt har Anders Borg inte visat något intresse för frågan. Han har inte ens tagit sig tid att ta emot de 125 000 namnunderskrifter våra medlemmar samlat in som protest mot regelverket, säger Mats Enquist.

Carl B Hamilton kräver svar i interpellationsdebatten på tisdag.

”Trots skatteutskottets betänkande har Skatteverket ännu inte ändrat sin rättstillämpning. Avser finansministern att vidta sådan åtgärd, eller ta initiativ till att ändra annan relevant regel eller instruktion, att myndigheter i regler och rättstillämpning framdeles godkänner golf som avdragsberättigad motionssport?” skriver Hamilton i interpellation 2007/08:47.

Kvinnosporter diskriminerade

Golf är en av Sveriges tre största kvinnoidrotter. Golfen är en unik motionsform eftersom i princip alla kan vara med, oberoende av konditionsnivå, ålder, kön eller funktionshinder.

– Golf och ridning som är exkluderade från att vara friskvård har tillsammans över 350 000 aktiva kvinnliga utövare. Är det en slump eller medvetet val att diskriminera några av de största kvinnosporterna? undrar Mats Enquist, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

För mer information kontakta:

Staffan Östlund Marknadschef, Svenska Golfförbundet mobil 0705-553375 mail staffan.ostlund@sgf.golf.se

Svenska Golfförbundet är Sveriges näst största idrottsförbund med 500 medlemsklubbar i 21 distrikt. Med cirka 581 000 registrerade spelare är golfen den största individuella idrotten i landet.

Om oss

Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 457 klubbar och 491 768 medlemskap. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde golf comeback som olympisk sport i Rio 2016 där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på www.golf.se.

Prenumerera