Euroland på randen till recession

Svenska Handelsbanken Ekonomiska sekretariatet Pressmeddelande Euroland på randen till recession Euroland saktar ned Tillväxten i Euroland har redan kulminerat. Ekonomierna kommer att drabbas av Asienkrisen och den globala finansiella krisen. Ökad prispress minskar företagens konkurrenskraft och vinster. Vi förutser att BNP-tillväxten faller från årets 2,7 % till under 2 % nästa år Kommer den strikta budgetdisciplinen att hållas? Efter år av åtstramning kan flertalet EMU-länder se fram emot mer expansiv finanspolitik. I kombination med lägre tillväxt riskerar emellertid budgetunderskottet att öka. I ett längre perspektiv hotas den finanspolitiska stabiliteten dessutom av strukturella problem, t.ex. en ofördelaktig demografisk sammansättning. Låg inflation, svag euro och fortsatt låga räntor Den globala prispressen leder till att inflationen i Euroland fortsätter att falla. För nästa år förutser vi att inflationen i genomsnitt blir nära noll. Det finns alltså förutsättningar för fortsatt låg centralbanksränta när ECB tar över ansvaret för penningpolitiken i Euroland. Trots vår försiktiga prognos för tillväxt och inflation förväntar vi oss dock att trovärdighetsaspekter avhåller ECB från räntesänkningar. Den svagare tillväxtbilden leder till en försvagning av euron. BNP prognos 1997 1998 1999 2000 Österrike 2,2 2,5 1,5 2 Belgien 2,7 2,7 1,5 2 Finland 5,9 4,9 2,8 3,7 Frankrike 2,4 2,8 1,6 1,9 Tyskland 2,3 2,5 1,5 2,2 Irland 8,8 8 6 5 Italien 1,5 2 2 2,5 Nederländerna 3,3 3,4 2,5 2,5 Portugal 3,5 3,5 3 3 Spanien 3,4 3,6 3 3 Euroland 2,5 2,7 1,9 2,4 Euroland prognoser 1997 1998 1999 2000 Arbetslöshet 11,2 11,5 12 12 Inflation 1,6 0,8 0,1 0,5 Valuta- och ränte prognoser okt 23 kort sikt lång sikt Buba/ECB repo 3,30 3,30 3,30 10 år DEM 4,11 3,50 4,00 10 år, USD 4,58 4,25 4,50 USD/DEM 1,65 1,75 1,90 USD/Euro 1,19 1,12 1,03 Stockholm den 27 oktober 1998 Jan Häggström För ytterligare information: tel 701 1097, 070/761 4366 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00170/bit0001.doc

Dokument & länkar