God anslutning i Handelsbankens optionsprogram

God anslutning i Handelsbankens optionsprogram Den 26 oktober 1999 offentliggjorde Handelsbankens styrelse ett erbjudande om ett optionsprogram för kontorschefer jämte ledande befattningshavare och nyckelpersoner i banken. Totalt 3,85 miljoner syntetiska optioner har tecknats. Detta betyder en anslutningsgrad om 86,4 procent, räknat på antalet personer. Därutöver finns en reserv om 200.000 optioner för eventuell senare tilldelning till då gällande marknadsmässigt pris. Enligt styrelsens beslut är lösenkursen 178:50 kronor, priset för varje option 11 kronor och löptiden till och med den 25 november 2004. Genomsnittlig kurs för Handelsbankenaktier av serie A var 111:83 kronor under den mättid som inföll under anmälningsperioden. Värdering av optionerna har gjorts av Alfred Berg Fondkommission AB, varvid som lösenkurs angivits ett intervall om 176 - 181 kronor. Handelsbanken Markets har i sin värdering kommit till ett liknande resultat. Styrelsen bedömer att värderingarna kan anses ha skett på affärsmässig grund. För ytterligare information kontakta: Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen tel: 08-22 92 20, mobil: 070-595 85 80 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar