Handelsbanken Fonder lanserar tre Eurolandfonder

Handelsbanken Fonder lanserar tre Eurolandfonder Handelsbanken har startat försäljning av tre nya fonder - Euroland Aktie, Euroland Ränta och Euroland Obligation. Fonderna ger både privatpersoner och företag möjlighet att placera i det nya Euroland. Det består av de 11 stater som vid årsskiftet är medlemmar i valutasamarbetet EMU. Aktiefonden är en indexfond, som följer Dow Jones Euro Stoxx 50 Index. Indexet består av 50 ledande företag i Euroland. Indexet domineras av bolag i Tyskland, Frankrike och Holland. De största branscherna är telekommunikation, försäkring och olja. Fondens förvaltningsavgift är 0,9 % per år. De båda räntefonderna placerar i räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner och välkända företag i Euroland. Eurolandfond Ränta placerar på penningmarknaden och har en återstående löptid på mellan en dag och ett år. Eurolandfond Obligation placerar i räntebärande värdepapper med en återstående löptid på 2-10 år. De båda räntefonderna förvaltningsavgift är 0,6 % per år. Euroland Den nya regionen, som både befolkningsmässigt och i ekonomiska termer blir ungefär lika stor som USA, kommer sannolikt att innebära positiva effekter för placerare av flera skäl: M ed en gemensam valuta, euro, blir det lättare att jämföra priser i olika länder. Detta ökar pressen på företagen att effektivisera sina verksamheter. Ä ven om tillväxten i Euroland sannolikt mattas något under 1999, bedöms den ändå bli god nästa år jämfört med resten av världen. D en låga inflationen gör att vi kan förutse en lätt penningpolitik i Euroland. Räntorna bedöms därför bli fortsatt låga. I Europa finns ett ökat behov att spara till sin egen pension. I många länder är pensionssparandet i aktier lågt. Sammantaget med låga räntor blir det alltmer lockande att placera i aktier, vilket bör påverka börserna positivt. Ytterligare information lämnas av: Peter Engdahl, VD för Handelsbanken Fonder, tel 08-701 26 30, Pia Haak (Euroland Aktie) tel 08-701 27 23, Greger Wahlstedt (Euroland Ränta och Obligation) tel 08-701 27 73. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar