Handelsbanken öppnar bankverksamhet i Polen

Handelsbanken öppnar bankverksamhet i Polen Handelsbanken har under en längre tid arbetat med att, som första utländska bank, starta en helägd dotterbank i Polen. I förra veckan erhöll Bank Svenska Handelsbanken ( Polska ) S.A. tillstånd att bedriva bankverksamhet. Verksamheten inom banken, som har ett aktiekapital på 200 MPLN, kommer att inriktas mot nordiska företag med verksamhet i Polen samt polska företag med verksamhet i Norden. Banktjänsterna som tillhandahålls är de för företag vanligen förekommande, d v s inlåningstjänster, kort- och långfristiga krediter, domestika betalningar och utlandsbetalningar, cash management samt valutahandel. General Manager för banken är Raimo Valo. Hans e-mail adress är: rava01@handelsbanken.se Adress och telefon till banken är : Bank Svenska Handelsbanken ( Polska ) S.A. Wisniowy Business Park E, ul. Ilzecka 26 02 - 135 Warszawa Tfn. + 48 22 87 87 387 Fax. + 48 22 87 87 388 För ytterligare information kontakta: Olle Lindstrand, Handelsbanken Markets International Banking, Stockholm, tfn: +46 8 701 2742, eller Lars Lindmark, chef Handelsbankens Informationsavdelning, Stockholm, tfn: +46 8 701 1036 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00500/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar