Handelsbanken säljer konvertibel i Evidentia

Handelsbanken säljer konvertibel i Evidentia Handelsbanken har sålt ett konvertibelt förlagsbevis på nom 100.000.000 kronor, utgivet av Evidentia Fastigheter AB. Köpare är ett bolag inom Evidentia-koncernen. Förlagsbeviset skulle, efter full utspädning genom konvertering, motsvara 7,2 procent av aktierna med 8,1 procent av röstetalet i bolaget. Handelsbanken äger därefter inga aktier eller konvertibla förlagsbevis i Evidentia Fastigheter AB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991112BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991112BIT00530/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar