Handelsbanken startar nya fonder

Handelsbanken startar nya fonder Den 15 oktober startade Handelsbanken försäljningen av två nordiska fonder - en nordisk småbolagsfond och en finsk aktiefond. Dessutom startades en Luxemburg-baserad räntefond den 23 september. Nordiska småbolagsfonden investerar i små- och medelstora bolag som är noterade på börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. I mindre utsträckning kan också onoterade bolag komma ifråga. Med små och medelstora avses företag med ett börsvärde som normalt inte överstiger 8 miljarder svenska kronor. Norden är en intressant marknad där tillväxten nu framförallt finns inom IT, bioteknologi, media och serviceindustri. Riskspridningen kommer att vara god, varför antalet bolag i portföljen blir relativt stor. Fonden förvaltas av Peter Schols, som också förvaltar Handelsbankens Nordenfond. Finlandsfonden har sålts och förvaltats i Finland sedan mars 1998. Fonden placerar i första hand i marknadsledande finska storföretag med god likviditet och gynnsam vinstutveckling. En mindre del kan även placeras i små bolag av hög kvalitet. Finland blir en ännu mer intressant marknad då landet efter årsskiftet 1998/1999 blir ett "Euroland". Den finska aktiemarknaden svarar för ca en femtedel av Nordens totala börsvärde. Handelsbanken blir genom denna fond först bland de större fondbolagen med att kunna erbjuda en renodlad finsk aktiefond. Fonden förvaltas av Handelsbankens finska fondbolag och fondförvaltare är Sabah Samaletdin. Dessutom startades en Luxemburg-baserad räntefond den 23 september. Det är en kort räntefond, Svenska Selection Fund Swedish Short Term Assets. Den placerar i svenska räntepapper med en genomsnittlig löptid på max ett år. Fonden lämnar ingen utdelning utan alla pengar återinvesteras. Med tanke på det rådande marknadsläget har det varit ett stort intresse för denna räntefond. Handelsbanken har även en Luxemburg-baserad obligationsfond, Svenska Selection Fund Swedish Bonds, som investerar i svenska räntepapper och med en genomsnittlig löptid på 2-7 år. Ytterligare information kan lämnas av Peter Engdahl, VD för Handelsbanken Fonder, tel 08-701 2630, Peter Schols (Nordiska Småbolagsfonden) tel 08-701 3754, Sabah Samaletdin (finsk aktiefond) tel +358 10 444 2945 och Greger Wahlstedt (placeringsansvarig svenska räntefonder), tel 08-701 2773. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00280/press981020.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00280/press981020.pdf