Handelsbankens ägande i Custos om 12,13 procent och röster om 10,03 procent

Handelsbankens ägande i Custos om 12,13 procent och röster om 10,03 procent Som meddelades den 17 mars och 31 maj 1999 har Custos och Handelsbanken ingått ett swapavtal i vilket Handelsbanken betalar Custos avkastningen på Custosaktien under avtalets löptid. För att skydda den exponering som avtalet ger upphov till har Handelsbanken under fredagen den 14 januari förvärvat 108.580 aktier av serie B i Custos. Handelsbanken äger därmed totalt aktier 2 317 770 av serie A och 1 546 660 aktier av serie B i bolaget, motsvarande 12,13 procent av antalet aktier med 10,03 procent av röstetalet. Samtliga aktier ingår i bankens handelslager. Ytterligare information lämnas av: Handelsbanken Markets Michael Matzen / Joakim Rubin Tel: +46 8 701 2389/ +46 8 701 4278 AB Custos Christer Gardell Tel: +46 8 440 5770 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar