Handelsbankens delårsrapport januari-september 1998

Handelsbankens delårsrapport januari-september 1998 I jämförelsetalen för 1997 ingår Stadshypotek i koncernen från och med den 26 februari 1997. Sammanfattning * Handelsbankskoncernens resultat ökade med 5 % till 6,1 miljarder kronor * Räntabiliteten uppgick till 20,5 % * Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 11 % * Provisionsnettot ökade med 9 % * Kreditförlusterna på fortsatt låg nivå * Låg exponering mot riskområden Fortsatt starkt resultat Trots att 3:e kvartalet till stor del präglats av oro på finansmarknaderna med sjunkande aktiekurser samt hög volatilitet på ränte- och valutamarknaderna har Handelsbankskoncernen endast påverkats i begränsad omfattning. Handelsbankskoncernens resultat januari-september 1998 ökade med 5 % till 6 100 Mkr. Räntabiliteten uppgick till 20,5 % (20,6). Resultatet per aktie ökade till 20,51 kr (18,95). För rullande tolvmånadersperiod var resultatet per aktie 26,71 kr (25,69). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00230/bit0001.doc

Dokument & länkar