Ny Konjunkturprognos: Brytningstider

Handelsbanken Ekonomiska sekretariatet Pressmeddelande Ny Konjunkturprognos: Brytningstider Sverige på väg in i en högre tillväxtbana Asienkrisen återverkningar på svensk ekonomi har varit överraskande små. En viktig förklaring är att svensk export alltmer domineras av snabbväxande branscher som telekommunikation och läkemedel. Den privata konsumtionen utvecklas också betydligt starkare än väntat, inte minst på grund av en fortsatt stark sysselsättningstillväxt. Vi räknar med att svensk tillväxt kommer att ligga en bra bit över Euroland-genomsnittet under de närmaste åren. Inflationen på väg upp Med en tillväxt runt 3 procent kommer de lediga resurserna i svensk ekonomi att krympa betydligt. Den underliggande inflationstakten kan därför väntas krypa upp mot Riksbankens mål på 2 procent. Därför räknar vi med att Riksbanken kommer att börja höja reporäntan i början av nästa år. Dags för skattesänkningar Om Sverige ska få bra utväxling på förvandlingen från ett industri- till ett kunskapssamhälle måste skatten på "lättflyktigt" human- och företagskapital sänkas. Vi förväntar oss också att skattesänkningar kommer att genomföras under de närmaste åren. Högre räntor pga osäker EMU-tidtabell Efter finansministerns senaste utspel har osäkerheten kring den svenska EMU-tidtabellen ökat. Följden blir att både kort- och långräntedifferensen mot Euroland ökar något på grund av de högre svenska tillväxtutsikterna och behovet av en stramare penningpolitik - även om trovärdigheten för penning- och finanspolitiken inte rubbas. Kronan kommer på kort sikt att försvagas, men på lite längre sikt är utsikterna fortfarande goda för en kronförstärkning. Det förutsätter dock att Riksbank och regering håller fast vid de uppsatta målen för penning- och finanspolitik och att en politik för långsiktig tillväxt förs. Global återhämtning allt stabilare Den asiatiska krisen har kulminerat. Industriproduktionen stiger kraftigt i flera asiatiska länder och råvarupriserna har vänt upp. Under andra halvåret räknar vi också med att konjunkturen blir allt starkare i Europa. Det betyder att det inte blir några fler räntesänkningar från ECB. Stockholm den 6 maj 1999 Jan Häggström, Analyschef För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00140/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00140/bit0003.PM6 Bilaga