Ny konjunkturprognos: Mot nya höjder

Handelsbanken Ekonomiska sekretariatet Ny konjunkturprognos: Mot nya höjder Svensk tillväxt växlar upp Uppsvinget i den svenska ekonomin fortsätter. Stark sysselsättningstillväxt, skattesänkningar och sanerade statsfinanser driver på hushållens konsumtion, samtidigt som exporten gynnas av den globala återhämtningen och fördelaktig industristruktur. Svensk tillväxt accelererar till över 4 % nästa år, vilket snabbt leder till minskade lediga resurser i ekonomin och ökat inflationstryck. Riksbanken fortsätter därmed att strama åt med höjningar av reporäntan till 5,5 % i denna cykel. Till sin hjälp får Riksbanken även en kraftig kronförstärkning. EMU-inträde skyndar långsamt Socialdemokraternas positiva inställning till EMU-medlemskap betyder inte ett snabbt inträde i valutaunionen. Sannolikt kommer tidpunkten för en folkomröstning att dröja till efter riksdagsvalet. Då ett svenskt EMU-inträde är så pass avlägset, kommer långräntedifferensen nästa höst fortfarande till stor del att styras av den starka svenska konjunkturen, de stundande löneförhandlingarna och fortsatta räntehöjningar. Global ekonomi på rätt spår Världsekonomin har passerat Asienkrisens sista grynnor och utsikterna för de närmaste åren ter sig ljusa. Strukturella skillnader fortsätter gynna USA, medan Euroland och Japan tappar alltmer mark. I takt med en starkare världskonjunktur räknar vi med en cyklisk uppgång i inflationen, vilket föranleder centralbankerna i USA och Europa att strama åt ytterligare. Stockholm den 18 november 1999 Jan Häggström, Chefekonom För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00140/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00140/bit0003.pdf Tabeller