Ny VD i Handelsbanken Fonder

Ny VD i Handelsbanken Fonder Till ny verkställande direktör i Handelsbanken Fonder AB har utsetts Joachim Spetz, för närvarande chef för Robur Kapitalförvaltning. Joachim Spetz är 37 år och har arbetat på Robur Kapitalförvaltning sedan 1986. Han har tidigare varit chef för aktieanalys, portföljförvaltare samt VD för olika fondbolag inom Robur. Peter Engdahl, nuvarande VD i Handelsbanken Fonder AB, tillträder den 1 juli en befattning som förvaltare och verkställande ledamot i bankens pensionsstiftelse med flera stiftelser och som adjungerad i Stiftelsen Oktogonens styrelse och dess placeringsutskott. Peter Engdahl har varit VD i fondbolaget sedan 1993. Handelsbanken Kapitalförvaltning bedriver verksamhet inom fondförvaltning, diskretionär förvaltning, Private Banking och depåtjänst. Verksamheten finns i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, London och Luxemburg. Den totala förvaltade volymen uppgår till ca 150 mdkr, varav drygt 90 mdkr avser fondverksamheten. För ytterligare information kontakta: Björn C Andersson, vVD och chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, tel: 08-701 1021, mobil 070-586 1021 och Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen, tel: 08-701 1036, mobil 070-595 8580 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar