Premiär för OMX warranter från Handelsbanken Investment Banking

Premiär för OMX warranter från Handelsbanken Investment Banking Handelsbanken Investment Banking noterar 19 nya warranter på OMX Index, 11 köp- och 8 säljwarranter. I OMX Index ingår de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bolagens vikt i detta index räknas om halvårsvis och för tillfället utgör Ericsson, AstraZeneca, Nordea, Telia, Hennes&Mauritz och SHB över 57,4% av OMX Index. Warranterna är av europeisk typ. Warranterna noteras den 4 och 5 oktober 2001. För ytterligare information och prospektbeskrivning av våra OMX warranter kontakta närmaste Handelsbankskontor eller gå in på www.handelsbanken.se/warrants. Den 4 oktober 2001 noteras följande warranter: Underliggande Index Lösenpris Förfallodag W/A* Börskod OMX Index 600 2002-10-25 50 IX 2J 600SHB OMX Index 700 2002-10-25 50 IX 2J 700SHB OMX Index 800 2002-10-25 50 IX 2J 800SHB OMX Index 900 2002-10-25 50 IX 2J 900SHB OMX Index 600 2002-10-25 50 IX 2V 600SHB OMX Index 700 2002-10-25 50 IX 2V 700SHB OMX Index 800 2002-10-25 50 IX 2V 800SHB OMX Index 900 2002-10-25 50 IX 2V 900SHB OMX Index 600 2003-01-24 50 IX 3A 600SHB OMX Index 700 2003-01-24 50 IX 3A 700SHB Den 5 oktober 2001 noteras nedanstående warranter: Underliggande Index Lösenpris Förfallodag W/A* Börskod OMX Index 800 2003-01-24 50 IX 3A 800SHB OMX Index 900 2003-01-24 50 IX 3A 900SHB OMX Index 600 2003-01-24 50 IX 3M 600SHB OMX Index 700 2003-01-24 50 IX 3M 700SHB OMX Index 800 2003-01-24 50 IX 3M 800SHB OMX Index 900 2003-01-24 50 IX 3M 900SHB OMX Index 600 2003-06-27 50 IX 3F 600SHB OMX Index 800 2003-06-27 50 IX 3F 800SHB OMX Index 800 2004-01-23 50 IX 4A 800SHB * Det antal warranter som krävs för att erhålla avkastningen motsvarande en underliggande aktie. Benämningar I börsens benämningar avser siffran ( "2", "3" och "4") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, d v s 2002, 2003 och 2004. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset. Handelspost Warranterna handlas i poster om 200 st warrants. För mer information om Handelsbanken Investment Bankings warranter besök vår hemsida www.handelsbanken.se/warrants. Här hittar Ni kurser för samtliga våra warranter, nyckeltal, publikationen Warrantmarknaden samt vår uppskattade warrantskola. För ytterligare frågor skicka ett mail till: warrants@handelsbanken.se, eller kontakta: Peter Frösell, Financial Engineering, tfn: 08-701 31 22 Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, tfn: 08-701 14 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar