Rättelse Handelsbanken noterar warranter

Rättelse Handelsbanken noterar warranter Marknaden för warranter har under senare tid ökat kraftigt. Handelsbanken Investment Bankings warranter är de som omsätts mest på OM Stockholmsbörsen. Handelsbanken noterar nu 28 nya warranter på följande underliggande aktier: Ericsson B, Nokia (SDB), AstraZeneca, Electrolux B, Europolitan, Framfab, Hennes & Mauritz B, Icon Medialab, Pharmacia, Securitas B, Scania B, SEB A, Skandia, Telia och WM-Data. Prospekt kan erhållas från närmaste Handelsbankskontor eller laddas ner från Internet på http://www.handelsbanken.se/warrants Den största fördelen med warranter är att de ger en placerare möjlighet till hög avkastning med en liten kapitalinsats. Warranter är lika enkelt att handla med som aktier. En likvid marknad garanteras av Handelsbanken Investment Banking som ställer uppdaterade köp- och säljkurser. En placerare är därför säker på att alltid kunna köpa och sälja sina warranter på börsen. De nya warranterna ger möjlighet att placera i warranter med längre löptid, fram till år 2003. Endast köpwarranter noteras. Den 20 februari 2001 noteras nedanstående warranter: Underliggande Lösenpris Slutdag Warranter / Börskod aktie aktie AstraZeneca 370 2003-03-21 50 AZN3 C370 AstraZeneca 600 2003-03-21 50 AZN3 C600 Electrolux 120 2003-01-17 20 ELX3 A120 Electrolux 190 2003-01-17 20 ELX3 A190 Europolitan 80 2002-04-19 10 EUR2 D80 Europolitan 120 2002-04-19 10 EUR2 D120 Framfab 15 2002-05-17 5 FTI2 E15 H&M B 150 2003-03-21 20 HM3 C150 H&M B 250 2003-03-21 20 HM3 C250 Den 21 februari 2001 noteras nedanstående warranter: Underliggande Lösenpris Slutdag Warranter / Börskod aktie aktie Icon Medialab 20 2002-05-17 5 ICO2 E20 Icon Medialab 40 2002-05-17 5 ICO2 E40 Ericsson B 100 2003-06-20 20 LME3 F100 Ericsson B 150 2003-06-20 20 LME3 F150 Nokia Abp 350 2003-07-18 50 NOK3 G350 Nokia Abp 500 2003-07-18 50 NOK3 G500 Pharmacia Corp 490 2003-03-21 50 PHA3 C490 Pharmacia Corp 780 2003-03-21 50 PHA3 C780 Den 22 februari 2001 noteras nedanstående warranter: Underliggande Lösenpris Slutdag Warranter / Börskod aktie aktie Scania B 230 2002-05-17 20 SCV2 E230 Skandia 150 2003-03-21 20 SDI3 C150 Skandia 250 2003-03-21 20 SDI3 C250 SEB A 100 2003-02-21 10 SEB3 B100 SEB A 150 2003-02-21 10 SEB3 B150 Securitas B 150 2002-04-19 10 SCU2 D150 Securitas B 250 2002-04-19 10 SCU2 D250 Den 23 februari 2001 noteras nedanstående warranter: Underliggande Lösenpris Slutdag Warranter / Börskod aktie aktie Telia AB 50 2003-02-21 10 TLI3 B50 (publ) Telia AB 80 2003-02-21 10 TLI3 B80 (publ) WM-data AB 50 2002-07-19 5 WM2 G50 (publ) WM-data AB 80 2002-07-19 5 WM2 G80 (publ) Warranterna är av europeisk typ, vilket innebär att innehavarna inte kan begära lösen under löptiden. På slutdagen sker automatisk lösen genom att Handelsbanken utför s k kontant slutavräkning (aktien är inte föremål för leverans). Benämningar I börsens benämningar avser siffran ("2" eller "3") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, dvs 2002 eller 2003. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset. Handelspost Warranterna handlas i poster om 200 st warrants. Information För detaljerad information om warranterna hänvisas till respektive prospekt som kan erhållas från närmaste Handelsbankskontor eller laddas ner från Handelsbanken Investment Bankings internetsajt för warrants, http://www.handelsbanken.se/warrants Där finns även aktuella marknadskurser, historiska kurser, nyckeltal, prospekt, warrantskola och marknadsbrev. För ytterligare information kontakta Peter Frösell, Financial Engineering, telefon, 08-701 31 22 eller Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, telefon 08-701 14 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01160/bit0001.pdf

Dokument & länkar