Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Januari-mars 2018

  •  Hyresintäkter 112,8 (61,8) MSEK
  •  Driftnetto 85,0 (49,3) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 69,4 (29,6) MSEK
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,9 %
  •  Soliditet 14 % (17) per 31 mars 2018
  •  Fastighetsportföljens värde uppgick till 6 234 (3 515) MSEK per 31 mars 2018

”Resultatet för första kvartalet ligger i nivå med förväntningarna. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med i fjol är främst drivet av förvärv. Efter tillträden, förvärv och avyttringar under kvartalet tillkom netto sex fastigheter inklusive en projektfastighet med totalt drygt 100 000 kvm uthyrningsbar yta”, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08.00 CET.Svenska Handelsfastigheter pressmeddelande Q1 2018LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Delårsrapport Q1 2018

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se