Västerås och Kungsbacka nya marknader efter portföljförvärv om 0,5 Mdr kr

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en portfölj om sju handelsfastigheter för en köpeskilling om cirka 530 Mkr av Standard Life Investments European Property Growth Fund, EPGF. Fastigheterna är belägna på fem orter; Falun, Västerås, Gävle, Huddinge och Kungsbacka med en uthyrningsbar yta om totalt knappt 31 100 kvm med ett hyresvärde om drygt 50 Mkr. 

Flertalet fastigheter är belägna vid lokala handelsplatser som bidrar till att skapa kundflöden; Erikslund i Västerås, Hemlingby Köpcentrum i Gävle, Kungens Kurva i Huddinge, Hede Fashion Outlet i Kungsbacka samt vid kasernområdet i Falun. Totalt finns 28 butiker i beståndet som är fullt uthyrda med möbel- och inredningskedjorna Jysk och Chilli, Intersport, klädkedjan Lager 157 samt Elgiganten som största hyresgäster.

Genom förvärven etablerar sig Svenska Handelsfastigheter på ytterligare två orter, Västerås och Kungsbacka och sammantaget finns Svenska Handelsfastigheter därmed i 47 kommuner i Sverige. På övriga tre orter är Svenska Handelsfastigheter etablerat sedan tidigare, vilket underlättar förvaltning och värdebyggande åtgärder långsiktigt.

”Detta är ett strategiskt förvärv som gör att vi etablerar oss i ytterligare två kommuner. Det är ett intressant förvärv då vi ser utvecklingsmöjligheter i flera fastigheter. Fastigheterna är välbelägna med god tillgänglighet samtidigt som butikerna ingår i sammanhang med andra attraktiva hyresgäster bland grannarna”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Tillträde sker den 19 juni 2017.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till köparen medan JLL och Linklaters har varit rådgivare till säljaren.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni kl.12.30 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig Svenska Handelsfastigheter
E-post: staffan.unge@handelsfastigheter.se.
Tel: 076 517 27 37

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se  
Tel: 070 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar