Brev till regeringen angående situationen för journalister i Egypten

Svenska Journalistförbundet har idag skickat brev till statsminister Fredrik Reinfeldt mot bakgrund av hoten, misshandeln och fängslandet av journalister som bevakar händelserna i Egypten. Förbundet uppmanar regeringen att göra ett uttalande om hur viktig den fria journalistiken är för ett lands demokratiska utveckling. Läs hela brevet här:Med oro och bestörtning har vi följt utvecklingen i Egypten och sett hur villkoren försämras för de journalister som rapporterar från händelserna. Att Bert Sundström återfunnits vid liv är en stor lättnad, samtidigt som vi känner förtvivlan och ilska över det han utsatts för.

Vi är övertygade om att den svenska regeringen gör vad den kan för att skydda svenska medborgare i Egypten och för att våra journalistkollegor ska kunna arbeta utan att riskera liv och hälsa.

I Sverige är vi överens om journalistikens betydelse för demokratin och att det är avgörande för ett lands demokratiska utveckling att journalister kan arbeta fritt.
Vi har under 2000-talet tvingats uppleva att journalister som rapporterar från krishärdar och krig runt om i världen allt oftare blir måltavlor för grupper som vill hindra insyn och tysta det fria ordet.

Vår internationella journalistfederation arbetar ständigt för ökad trygghet för journalister var än de arbetar runt om på klotet och fortsätter med detta också i Egypten, även om situationen är extremt svår.

Vi skriver inte det här brevet för att ifrågasätta de åtgärder som svenska regeringen vidtar för att skydda våra kolleger. Journalistförbundet vill uppmuntra till fortsatt oförtrutet säkerhetsarbete. Utöver det praktiska arbetet på plats med att skydda journalisterna såväl som individer som yrkesutövare, anser vi att en markering för den fria journalistiken är nödvändig.

Om regeringen i ett land som Sverige, med våra gamla traditioner av öppenhet och yttrandefrihet, i ett uttalande markerar hur viktig den fria journalistiken är för ett lands demokratiska utveckling, är vi övertygade om att det skulle få positivt genomslag

Med vänlig hälsning SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET Agneta Lindblom Hulthén Förbundsordförande

För mer information: Tel: 070-630 47 96, e-post: alh@sjf.se

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se

Prenumerera