Crowdfunding möjlighet för journalistiken

Journalistikens affärsmodeller är i kris och branschen måste söka alternativa inkomstkällor. I rapporten "Alternativ finansiering av journalistiken" från Journalistförbundets styrelse framhålls exempelvis crowdfunding som en möjlig väg.
− Vi måste vara öppna för förändringar när det gäller finansieringsformer. Ett exempel är crowdfunding som blir allt vanligare, framför allt internationellt. Det väsentliga är inte var pengarna kommer ifrån, utan att lagar och yrkesregler upprätthålls, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. 

Journalistförbundet välkomnar alternativa finansieringsformer men för att journalistiken ska fungera krävs full redaktionell integritet, att spelregler om press- och yrkesetik antas och efterlevs, att det finns en ansvarig utgivare i redaktionell ställning samt att finansieringen är transparent.
− Många företag intresserar sig mer och mer för så kallad brand journalism. Den stora utmaningen är att förena det med redaktionell integritet. Ett exempel där detta haltar är Handelsbanken-TV som har bankens presschef som ansvarig utgivare, vilket inte är så lyckat om man vill betona redaktionellt oberoende, säger Jonas Nordling.

Journalistförbundet samlade i november över 170 företrädare för att diskutera framtidens utmaningar för journalistiken. Journalistförbundets styrelse har i rapporten "Journalistikens förutsättningar i en digital värld" sammanfattat huvudspåren från diskussionerna.

Läs rapporten "Alternativ finansiering av journalistiken" (pdf).

Läs rapporten "Journalistikens förutsättningar i en digital värld" (pdf).

För mer information: Jonas Nordling, förbundsordförande, jon@sjf.se, 070-786 84 33

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se

Prenumerera

Citat

Vi måste vara öppna för förändringar när det gäller finansieringsformer.
Jonas Nordling