Journalistförbundet: Upphovsrättsutredningen har misslyckats

Journalistförbundet är kritiska mot slutbetänkandet om en ny upphovsrättslag som Jan Rosén och Justitiedepartementet presenterade i dag.Journalistförbundet har i remissvar redan kritiserat hanteringen av kapitel tre i upphovsrättslagen, som handlar om möjligheten att träffa avtal för den enskilde upphovsmannen. Den enskilde behöver ett förstärkt skydd, så att det inte som i dag träffas avtal där en enskild upphovsman tvingas att överlåta alla rättigheter för att få ett uppdrag.

Också den föreslagna arbetsgivarregeln har förbundet vänt sig emot. Tolkningen av den är oklar och kan innebära att en arbetsgivare får någon form av ensamrätt till en upphovsmans arbete, utan begränsning i tid.

– Vi har idag en ormlig konkurrenssituation på den kreativa marknaden, där individen/upphovsrättsmänniskan har stora svårigheter att hävda sig mot de stora medieföretagen. Utredaren vill ytterligare förstärka denna orättvisa på en marknad som redan domineras av oskäliga avtal dikterade av storföretagen mot den enskilde småföretagaren. Går förslaget igenom ger det ytterligare gödning åt ägarkoncentrationen inom medierna och småföretagandet inom journalistiken proletariseras. Vi behöver en skärpt konkurrenslagstiftning och en skärpt avtalsslag till de kreativa individernas skydd, inte en upphovsrättslagstiftning som stärker de starka och utarmar de svagare aktörerna på marknaden, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se