Journalistförbundet säger nej till att SÄPO ska få signalspana

Regeringen föreslår att SÄPO och Rikskriminalsstyrelsen ska få använda FRA för att signalspana för att förebygga allvarliga brott. Journalistförbundet anser inte att myndigheter ska ägna sig åt signalspaning över huvud taget.


Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har vid flera kontroller upptäckt brister i FRA:s verksamhet. Bland annat kräver Siun att FRA bör införa ”interna bestämmelser med innebörd att information som har förstörts inte får återskapas.” – FRA uppfyller inte lagens krav på att förstöra samtal när en person anonymt lämnar uppgifter till media. Att då utvidga signalspaningen att även omfatta både SÄPO och Rikskriminalpolisen verkar mindre lämpligt, säger Jonas Nordling.
Läs förbundets remissyttrade i bifogad fil.

För mer information kontakta: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se, 0707-86 84 33 Pär Trehörning, ombudsman, pt@sjf.se, 0705-13 75 82

Taggar:

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se

Dokument & länkar