Polisanmäl alltid hot!

Det är oacceptabelt att journalister som utför sitt uppdrag utsätts för de kränkningar och hot som Uppdrag Granskning på onsdagen visade i SVT.
– Ingen ska behöva bli utsatt för sådana kränkningar och hot, och det gäller även journalister i sin yrkesutövning. Det är ett direkt angrepp på demokratin. Vi uppmanar alla som utsätts för hot och kränkningar att göra polisanmälan, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Både 2007 och 2009 har Journalistförbundet undersökt hur vanligt det är med hot mot journalister. 2007 hade 47 av 97 redaktioner utsatts för någon form av hot. 2009 svarade 822 journalister att de utsatts för hot under sitt yrkesverksamma liv. Över 600 har trakasserats. Över 140 har utsatts för våld.

Under 2013 kommer Journalistförbundet att göra en ny undersökning om hot och våld mot journalister.

Journalistförbundet har utarbetat riktlinjer för att förebygga hot mot redaktioner och med rekommendationer om hur drabbade ska få stöd.  Läs riktlinjerna här.

Läs också:

Hoten mot journalister måste tas på allvar 
Rapport om hot och våld mot norska journalister

Våld och hot mot journalister - rapport från Journalistförbundet (2009) (pdf)
Otillåten påverkan mot medier - rapport från SÄPO (2009) (pdf) 

 

För mer information: Jonas Nordling, förbundsordförande, jon@sjf.se, 070-786 84 33

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se

Prenumerera