Skrota förslaget om kränkande fotografering

Regeringen vill att det ska bli förbjudet att ta påträngande eller närgångna bilder som innebär illasinnade handlingar mot individer i utsatta situationer. Vi – Journalistförbundet, Vårdförbundet, ST och Pressfotografernas klubb – anser att lagförslaget ska dras tillbaka.Regeringens förslag om kränkande fotografering innebär att själva fotograferingen, och inte publiceringen, ska kunna bestraffas. För mediernas del hotar lagförslaget därmed en sedan länge väl fungerande ansvarsfördelning. Idag avgör fotografen vilka bilder som ska tas på plats och utgivaren vad som ska publiceras. Detta så kallade ensamansvar är ett av kärnområdena för den svenska tryck- och yttrandefriheten. Det skyddar fotografens arbete, samtidigt som utgivaren ska ta sitt ansvar för vilka bilder som sedan publiceras. Detta ensamansvar sätts ur spel med regeringens förslag som därför bör skrotas och inte leda till lagstiftning.

Förslaget hotar också den grundlagsenliga rätten för allmänheten att fritt lämna tips och uppgifter, däribland bilder, till media. Självklart ska varje fotograf visa omdöme och hänsyn vid fotografering. Men ett fotoförbud är inte lösningen för att förebygga integritetskränkningar. Det kan finnas tillfällen då det är angeläget att kunna dokumentera missförhållanden och det kan också för den enskilde vara angeläget att kunna fotografera för eget bruk till exempel i en vårdsituation.

Vi uppmanar därför regeringen att dra tillbaka sitt förslag och istället utreda andra möjligheter att förebygga och lagföra grovt integritetskränkande handlingar.

Jonas Nordling Ordförande Journalistförbundet

Annette Carnhede Ordförande Fackförbundet ST

Sineva Ribeiro Ordförande Vårdförbundet

Lasse Hejdenberg Ordförande Pressfotografernas Klubb Sverige

Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka. www.sjf.se