Dela

Kontakt

 • Svenska kraftnäts Presstjänst
  Svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg
  010-475 80 10
  http://www.svk.se/press
 • Carina Netterlind

  Pressansvarig


  072-526 22 60
  http://www.svk.se/press
 • Citat

  Bolaget blir ett strategiskt viktigt verktyg som stöttar driften av kraftsystemet.
  Ulla Sandborgh
  Hennes erfarenheter kommer väl till pass i det förändringsarbete vi är mitt uppe i.
  Ulla Sandborgh
  Vi har under hösten fått in flera intressanta projektförslag.
  Niclas Damsgaard, Marknads- och systemutvecklingsdirektör
  Systemutvecklingsplanen redogör för hur vi ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar.
  Ulla Sandborgh
  Nu utvidgar vi tillämpningen av elområdesindelningen till att även omfatta balanseringsområdet.
  Niclas Damsgaard
  Tilläggas kan att den som snabbt vill etablera en elintensiv industri snabbt bör börja med att beakta var en etablering är möjlig ur elnätsperspektiv. Inte förutsätta det omvända.
  Ulla Sandborgh
  Intäkterna från effektavgiften kommer att behöva öka också de kommande åren.
  Ulla Sandborgh
  Effektreserven fortsätter att vara en viktig del i kraftsystemet och förbrukningsreduktionen utgör en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer.
  Niclas Damsgaard
  Vi når flera effekter: marknaden påverkas mindre, vi harmoniserar och vi går i takt med regelverk för tydligare prissignaler.
  Niclas Damsgaard
  När elsystemet förändras måste vi pröva nya lösningar för att kunna hålla balansen i systemet i framtiden.
  Göran N Ericsson
  Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att förse landet med tillräckligt med el krymper.
  Ulla Sandborgh
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera