Bild - Niclas Damsgaard, ny chef för Markands- och systemutveckling, Svenska kraftnät, högupplöst JPEG


Bild - Niclas Damsgaard, ny chef för Markands- och systemutveckling, Svenska kraftnät, högupplöst JPEG

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden, bland annat att transportera el på det så kallade stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har ca 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera