Designade kraftledningsstolpar ljussätter Göta kanal

Tisdag 10 november sätts belysningen av de designade kraftledningsstolparna öster om Borensberg i Motala kommun igång. Stolparna är placerade vid passagen av Göta kanal och Motala ström och är en del av Svenska kraftnäts nya elförbindelse SydVästlänken.

Från solnedgången kommer två av stolparna att lysas upp. Klockan 22 sker en övergång till en nattbelysning som består av belysta kraftledningslinor där olika delar av belysningen är synlig i olika riktningar. Ljusdesignen har tagits fram ÅF Lighting med inspiration från platsen och dess praktfulla natur.

– Ambitionen har varit att skapa ett ljus som förändras i enlighet med naturen runt om, därför använder vi färgtonerna från kvällshimlen. Vi hoppas att den nya belysningen ska tillföra något till platsen och de människor som passerar här varje dag, säger Tobias Olsson på ÅF Lighting, som tillsammans med Kai Piippo ligger bakom designen.

Stolparna har namnet Pulse och är designade av Shift Design & Strategy. Pulse var det vinnande bidraget i en designtävling där juryn bestod av representanter från Svenska kraftnät, Motala kommun, länsstyrelsen och Umeå universitet. I formgivningen av stolparna har det varit viktigt att de ska passa in i kulturlandskapet. Stolpen har ett uttryck som ska föra tanken till sjömärken, för att betona Borensbergs placering vid Göta kanal. Den röda färgen är faluröd, som återfinns på många av de äldre byggnaderna i området.

– Formen ska gestalta elektricitetens puls genom ledningen – ren och enkel energi i rörelse. Stolpen symboliserar också växelverkan i området mellan korsande transporter för väg, vatten och elkraft, säger Pär Bergström, designer på Shift Design & Strategy.

Stolparna är en del av SydVästlänken, en ny elförbindelse mellan Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne. Förbindelsen har en viktig funktion i att stärka stamnätet i mellersta Sverige och öka överföreingen av el till södra delen av landet. Designstolparna restes under 2014 och är mellan 45 och 60 meter höga.

– Vår förhoppning är att stolparna ska uppfattas som karakteristiska landmärken och tilltalande inslag i den vackra landskapsbilden vid Göta kanal, både av de som bor i området och de som är genomresande, säger Sverker Ekehage, huvudansvarig för SydVästlänken på Svenska kraftnät.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstelefon, tel. 010-475 80 10.

6 november 2015

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia