Förbrukningsreduktions­resurser i effektreserven upphandlade för vintern 2018/2019

Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2018/2019.

Svenska kraftnät handlade upp produktionsdelen av effektreserven i början av 2017. Nu har 205 MW förbrukningsreduktion upphandlats, vilket innebär att effektreservens totala storlek blir 767 MW för vintern 2018/2019. Förbrukningsreduktion innebär att industriföretag mot ersättning minskar sin förbrukning.

Svenska kraftnät har funnit att det föreligger särskilda skäl enligt 3 § förordning (2016:423) om effektreserv att låta effektreserven uppgå till 767 MW.

– Beslutet grundar sig i svårigheter att hålla sig till högst 750 MW då effektreservens produktionsdel är upphandlad sedan tidigare samt vikten av att inte handla upp mindre än 25 procent förbrukningsreduktion. Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Division System på Svenska kraftnät.

Upphandlingen av effektreservens förbrukningsreduktionsresurser kommande vinterperiod omfattar följande företag:

Vattenfall AB, 45 MW
Holmens Bruk AB, 130 MW
Rottneros Bruk AB, 30 MW

Tilldelningsbeslutets avtalsspärr gäller t.o.m. den 18 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

7 juni 2018

Taggar:

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Beslutet grundar sig i svårigheter att hålla sig till högst 750 MW då effektreservens produktionsdel är upphandlad sedan tidigare samt vikten av att inte handla upp mindre än 25 procent förbrukningsreduktion. Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer.
Niclas Damsgaard, tf chef Division System, Svenska kraftnät