Tidigare stängning av Ringhals 1 och 2 överraskar inte

Vattenfalls inriktning att tidigarelägga stängningen av två reaktorer i Ringhals från 2025 till 2018-2020 kommer inte som någon överraskning. Det säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

Redan för ett år sedan varnade vi för att de äldsta reaktorerna på rent ekonomiska grunder kan komma att stängas i en nära framtid.

 Vattenfalls besked understryker bara vikten av Energikommissionens kommande arbete, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

 Det är också klokt att senarelägga utfasningen av den upphandlade effektreserven.

28 april 2015

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera