Ulla Sandborgh utsedd till ny generaldirektör på Svenska kraftnät

Regeringen beslutade igår den 1 december att utse Ulla Sandborgh till ny generaldirektör på Svenska kraftnät. Ulla Sandborgh är idag avdelningschef för Marknad- och systemutveckling på Svenska kraftnät.

Vid gårdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att utse Ulla Sandborgh, idag avdelningschef för Marknads- och systemutveckling på Svenska kraftnät, till generaldirektör på Svenska kraftnät. Hon efterträder Mikael Odenberg som den 28 februari nästa år slutar då hans förordnande upphör efter nio år som generaldirektör.

Ulla har tidigare arbetat inom bygg-, IT-, telekom-, finans- och energibranscherna och har erfarenhet som ledare under 20 år. Inom energibranscherna har hon verkat i över tio år, bland annat på Fortum Värme.

Ulla Sandborgh tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2017.

2 december 2016

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden, bland annat att transportera el på det så kallade stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har ca 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia