Unik finansiering säkrar Stockholms framtida elförsörjning

Affärsverket Svenska kraftnät och elnätsföretagen Vattenfall och Fortum bygger om Stockholms högspänningsnät. Det nya nätet innebär att elförsörjningen säkras för ett växande Stockholm. En ytterligare effekt av förändringarna är att 15 mil luftledningar kan rivas. Tack vare en unik finansieringsmodell deltar åtta kommuner och tre byggföretag i finansieringen när nätet grävs ner. I gengäld får de värdefull mark tillbaka. Investeringen i projektet som kallas Stockholms Ström, motsvarar totalt cirka 5,5 miljarder kronor.

Projektet Stockholms Ström innebär att antalet luftledningar i regionen blir färre. På vissa sträckor i stadsmiljö, där det är trångt eller där markvärdena är mycket höga, ersätter vi luftledningarna med nedgrävda kablar. Där vi behöver bygga nya ledningar utanför stadsområdena förordar vi luftledningar, som är lättare att reparera och kostar betydligt mindre.

Finansieringen är nu löst för det nya nätet i Stockholm. Därför har Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum skrivit under ett gemensamt avtal som innebär att arbetet kan börja. När projektet Stockholms Ström är klart kring år 2020 får Stockholmsregionen ett robust nät med möjlighet för Stockholm att växa.

Stockholms Ströms största delprojekt är en elkabel som dras i en tunnel från Danderyd under Stockholm till Mårtensdal strax söder om Skanstull.

– Vår huvuduppgift är att bygga ett elnät som med hög säkerhet kan försörja Stockholmsregionen under lång tid framöver. De höga markvärdena i Stockholm gjorde att markägare visade intresse för att finansiera en ombyggnad av nätet så att mark kan frigöras, säger Christer Olsson, huvudprojektledare för Stockholms Ström på Svenska kraftnät.

– Det är ett unikt tillfälle för oss nätägare att samarbeta över gränserna för en infrastruktur som gynnar Storstockholms tillväxt, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

– Det är glädjande att vi nu tillsammans kan bygga ett modernt, miljövänligt och robust elnät för Stockholm och framtiden, säger Bengt Almgren, ansvarig för Fortums regionnät.

16 april 2012

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Media

Media