50-årsjubileum med saga och flyktingdrama

Kyrkospelet i Lunds domkyrka firar 50-årsjubileum med det liturgiska dramat Hittefågel. Det är ett musikaliskt spel om barns utsatthet i samhället och om deras lagstadgade rättigheter. Men det handlar också om barnens egen kraft, fantasi och förmåga att hitta lösningar.

I dramat vävs sagan om Hittefågel samman med den nutida berättelsen om Nadja som flytt från ett krigsdrabbat land och vänt sig bort från livet. Finns det någon som kan få henne att öppna ögonen och börja leka igen? 

Välkommen till en förhandsvisning inför Lunds stifts kyrkospel i Domkyrkan sommaren 2010!
Årets liturgiska drama, Hittefågel, är skrivet av författaren och kulturskribenten Oline Stig. Dramat innehåller text, gestaltning, musik och mässa.

Pressvisningen äger rum i Lunds domkyrka tisdagen den 27 juli kl. 11.00!

Vid pressvisningen medverkar:
- Lena Ekhem, regissör
- Josefin G Andersson, liturgisk ledare

Ett avsnitt ur Hittefågel spelas upp och det finns tillfälle till intervjuer och fotografering. Pressvisningen pågår en timme.

Välkommen!

Spelperiod
Premiär för årets kyrkospel är söndagen den 1 augusti kl. 19.30. Sista föreställningen spelas den 22 augusti. Hela spelschemat finns på Lunds stifts webbplats. Kyrkospelet pågår drygt en timme. Gratis inträde.

Foto och fakta kring kyrkospelet
Läs mer om kyrkospelet på Lunds stifts webbplats. Förutom komplett spelschema finns här pressfoto för fri publicering. Ange fotografens namn.

Konst i kryptan
Sedan den 5 juni visas utställningen Spår av ett pågående minne av konstnären Mikael Lundberg i Domkyrkans krypta. Utställningen pågår till och med den 30 augusti.

För mer information
Lena Ekhem, regissör, telefon 0709-49 27 03


Kristina Strand Larsson
Informatör
Telefon: 046-15 55 22. För SMS: 0733-67 89 89
E-post: kristina.strand.larsson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 189 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar