500 kyrkors kulturvärden ska kartläggas

Nu startar Lunds stift ett omfattande projekt för att ta fram en sammanställning över kyrkornas kulturhistoriska värden. Samtliga kyrkor i Skåne och Blekinge berörs, drygt 500.
- En viktig del av arbetet är de immateriella värdena, det vill säga församlingens egna berättelser om kyrkan. Och då finns det säkert många människor lokalt som har värdefull information att bidra med. Det välkomnar vi naturligtvis, säger Jonna Stewénius som arbetar med projektet.

Lunds stifts drygt 500 kyrkor utgör ungefär en sjättedel av Sveriges kyrkor och dessa speglar vårt kyrkliga kulturarv på många sätt.
- Här finns de vita, traditionella sockenkyrkorna från medeltiden, de stora stadskyrkorna och 1800-talets ståtliga tegelkyrkor. Kalkmålningar, predikstolar, orglar, med mera, berättar om kyrkoliv i gångna tider. Men idag finns inte någon stiftsövergripande sammanställning över kyrkornas kulturvärden vilket finns i de andra stiften, säger Jonna Stewénius.

En allomfattande sammanställning är en viktig kunskapskälla då församlingar planerar att restaurera, renovera eller bygga om sina kyrkor. Informationen kommer att göras tillgänglig via Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och genom stiftets webbplats. Materialet blir på det sättet även nåbart för den breda allmänheten.

Sammanställningen sker i nära dialog med församlingen poängterar Jonna Stewénius.
- När vi kommer till en kyrka checkar vi av arkiv- och litteraturuppgifter. Vi ser till exempel på kyrkans murverk, inredning och utsmyckning för att lyfta fram kyrkans historia. Det kan vara spår av äldre murningsteknik, färgsättning, med mera – på vind, i torn, på väggar, bakom altare, i skåp och skrubbar. De immateriella värdena, alltså församlingens egna berättelser om kyrkan, är en viktig del.

Arbetet görs kontraktsvis och först ut är Bara kontrakt som omfattar kommunerna Lomma, Burlöv, Staffanstorp och Svedala. Fjelie kyrka i Bjärreds församling inledde förra veckan. Efter Bara följer Listers och Bräkne kontrakt som omfattar Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. Därefter Luggude kontrakt som omfattar främst Bjuvs och Höganäs kommuner.

Projektet heter "Karaktärisering av kyrkobyggnader i Lunds stift" och pågår inledningsvis 2013-2014. För detta finns 1,2 miljoner kronor beviljade av stiftsstyrelsen. En referensgrupp, med bland andra länsstyrelserna och museerna i Skåne och Blekinge, är knuten till projektet.

För mer information
Jonna Stewénius, antikvarie, telefon 046-15 55 37 (foto finns bifogat)


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift 
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En viktig del av arbetet är de immateriella värdena, det vill säga församlingens egna berättelser om kyrkan. Och då finns det säkert många människor lokalt som har värdefull information att bidra med.
Jonna Stewénius, antikvarie