51 sommarkyrkor i Skåne och Blekinge

Säsongen för sommarkyrkor närmar sig och i år erbjuder inte mindre än 51 kyrkor i Lunds stift extra andakter, visningar och andra spännande programpunkter för semesterfirare.

- Sommaren lockar till upptäckter mer än andra årstider. Våra kyrkor stimulerar till en resa i våra egna inre landskap. Men kyrkan är också en mötesplats. Vi har många vackra kyrkor i stiftet, och vi vet att församlingarnas sommaraktiviteter är mycket uppskattade, säger biskop Antje Jackelén. En förteckning över årets sommarkyrkor i Skåne och Blekinge finns bifogad. Den innehåller även information om bland annat öppettider, gudstjänsttider och handikappanpassning. Sommarkyrkorna delas upp i olika kategorier för att besökarna lättare ska hitta det som intresserar: • Vägkyrka - Ligger vid en väg och är lätt tillgänglig, den är skyltad med vägverkets gula skylt. Är bemannad och har servering. • Sevärdhetskyrka - Är kulturellt angelägen, och skriftlig information om kyrkan finns. • Pilgrimskyrka - Ligger vid en pilgrimsled eller har koppling till en kristen personlighet. I hela landet finns 312 sommarkyrkor i år. Alla presenteras i Sommarkyrkoguiden som bifogas i tidningen Amos nummer 3 samt i Kyrkans Tidning för vecka 23. Många andra församlingar i Lunds stift har också sommaraktiviteter av olika slag, dock inte inom ramen för Sommarkyrkoguiden. Ta kontakt med den lokala församlingen för aktuellt program. Kontaktuppgifter finns på Lunds stifts webbplats, www.svenskakyrkan.se/lundsstift.

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Dokument & länkar