Biskopen visiterar på höjder och djup

Samtala med elever på Perstorp gymnasium, besöka Söderåsens nationalpark, studera storskaligt skogsbruk på Lärkesholm och träffa idrottsföreningen Ekets GOIF på Ryavallen. Dessutom After work, gudstjänster, panelsamtal om integration och ett besök på Migrationsverkets förvar i Åstorp. Detta är några av programpunkterna under biskop Antje Jackeléns visitation i Åsbo kontrakt som inleds nu på onsdag, den 17 april.

Visitationen omfattar församlingarna i Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommuner. Den pågår i fyra dagar och innehåller flera programpunkter och gudstjänster där allmänheten ges tillfälle att träffa biskopen. Temat är Höjder och djup.
- Åsar och dalgångar präglar bygdens geografi. Naturens förutsättningar ger avtryck i traktens historia och kultur. Samtidigt är temat Höjder och djup en beskrivning av livets gång i stort och smått, i samhället och kyrkan, hos församlingen och den enskilda människan, säger biskop Antje Jackelén.

Allmänheten har möjlighet att träffa biskopen vid bland annat följande tillfällen:
Onsdagen den 17 april kl. 17.30 är det en inledande mässa i S:t Petri kyrka i Klippan.

Fredagen den 19 april kl. 17.30 ges tillfälle att möta biskopen på After work på restaurang Harrys, Best Western Hotell, i Klippan.

Lördagen den 20 april kl. 13.30 bjuder biskop Antje in till ett öppet panelsamtal om integration, rubriken är Var går gränsen? Medverkar gör Ronny Sandberg – kommunalråd i Åstorps kommun, Lotta Hördin – politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad, och Azad Jonczyk – integrationschef i Åstorp. Samtalet äger rum på Kulturhuset Björnen i Åstorp.
Visitationen avslutas samma dag med en Högmässa kl. 16.00 i Kvidinge kyrka.

Fler programpunkter under visitationen är öppna för allmänheten, komplett program finns bifogat.
Media hälsas välkomna att närvara, flera pressträffar arrangeras!

- Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna att delta i samtal kring höjder och djup i samhällslivet och den kyrkliga gemenskapen. Jag ser fram emot många givande möten, säger biskop Antje.
Man kan även följa biskopen på twitter där hon kommer att vara extra aktiv under visitationen.

Fakta om visitation
Visitation innebär att biskopen besöker församlingar eller pastorat för att lyssna och ge råd och inspiration, samt utöva tillsyn. Detta ingår i biskopens uppdrag och ledarskap.

För mer information
Mats Aldén, projektledare för visitationen, telefon 046-15 55 54, 0708-50 89 15
Alf Fors, kontraktsprost i Åsbo kontrakt, telefon 0703-94 47 95


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift 
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Citat

Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna att delta i samtal kring höjder och djup i samhällslivet och den kyrkliga gemenskapen.
Biskop Antje Jackelén