Biskopsval i Lunds stift i vår

Den 15 juni mottages biskop Antje Jackelén som ärkebiskop i Uppsala. Därför ska det väljas en ny biskop i Lunds stift i vår. I dag beslutade stiftsstyrelsen om tidsplan för valprocessen. 


  Biskoparna KG Hammar, Christina Odenberg och Antje Jackelén

Biskopsvalet föregås av ett nomineringsval, detta sker den 7 februari. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om nomineringar av biskopskandidater utöver nomineringsvalet. Vem som helst får alltså föreslå kandidater till nomineringsvalet. De kandidater som får minst 5 procent av rösterna blir efter behörighetsförklaring officiella kandidater i biskopsvalet.

Kandidaterna kommer att frågas ut i en offentlig hearing den 7 mars. Hearingen kommer att direktsändas på webben.

Biskopsvalet äger rum den 18 mars. Detta sker i Lunds stifts 18 kontrakt samt på stiftskansliet i Lund. Om någon kandidat får mer än 50 procent av rösterna har Lunds stift valt en ny biskop. I annat fall blir det en andra valomgång den 1 april med de två kandidater som fått flest röster. En eventuell andra valomgång genomförs på samma sätt som den första.

Biskopsvigningen äger rum den 24 augusti i Uppsala domkyrkan.

Bifogat finns en komplett tidsplan för biskopsvalet.

Röstberättigade
Cirka 1 200 personer har rösträtt i biskopsvalet:
1.  Anställda diakoner och präster i stiftet eller någon av dess församlingar.
2.  Särskilt utsedda elektorer, det vill säga lekmän. Lika många som diakoner och präster tillsammans.
3.  Stiftsstyrelsens och domkapitlets ordinarie ledamöter.

Biskopsvalets webbplats
På Lunds stifts webbplats finns en egen sida för biskopsvalet. Här finns bland annat en förteckning över alla biskopar i Lunds stift.

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64
Anders Eriksson, stiftsjurist, telefon 046-15 55 16, 0703-95 70 36


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.