Domkapitlet avskriver anmälan mot präst

Domkapitlet avskriver ett tillsynsärende mot en präst som anklagas för att ha sexchattat på nätet. Anmälan är gjord i ett fingerat namn, och av personliga skäl avstår anmälaren från ett möte med stiftets jurister. Den anmälde prästen hävdar att anmälan är ogrundad.

- Vi kommer inte längre i utredningen eftersom anmälaren inte är beredd att styrka sin identitet, vi får inte träffa honom i ett personligt samtal. Domkapitlet beslutar lägga ner utredningen och avskriva ärendet från vidare handläggning, säger stiftsjurist Anders Ploman. Domkapitlet skriver i sin bedömning: ”Vid företagen utredning har inte framkommit något som ger tillräckligt underlag för fortsatt misstanke att (prästens namn) förhållit sig på sådant sätt att det finns utrymme för åtgärd mot honom enligt 31 kap. 12 § kyrkoordningen.” Det var i april i år som anmälan inkom till domkapitlet i Lund. En utredning inleddes av stiftets jurister och denna redovisades för domkapitlet den 3 juni. Efter votering beslutade domkapitlet om fortsatt utredning. Vid sammanträdet den 11 juni redovisade stiftskansliet företagna åtgärder vilket ligger till grund för domkapitlets beslut. Fakta: Domkapitlet Ett domkapitel är tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige, en av dem måste vara domare.

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Dokument & länkar