Församlingarna i Lunds stift ställer upp med över 400 sängplatser

Lunds stift är mitt uppe i en inventering där församlingarna i Skåne och Blekinge får anmäla hur många sängplatser de kan erbjuda flyktingar och asylsökande. Hittills har det anmälts plats för fler än 400.

Det råder akut brist på sängplatser för de flyktingar och asylsökande som nu kommer till Sverige. Redan har flera människor tvingats sova utomhus. Lunds stift kartlägger hur många flyktingar/asylsökande församlingarna kan ta emot och gensvaret har varit enormt.

– Församlingarnas engagemang och snabbhet i frågan gör mig mycket glad och stolt. Till och med mycket små enheter ställer upp med lokaler. Jag vidarebefordrar dagligen information om tillgängliga lokaler till Migrationsverket och har täta kontakter med länsstyrelsen, säger stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen.

För mer information:
Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon
046-15 55 51, carita.ibarra@svenskakyrkan.se


Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Församlingarnas engagemang och snabbhet i frågan gör mig mycket glad och stolt. Till och med mycket små enheter ställer upp med lokaler. Jag vidarebefordrar dagligen information om tillgängliga lokaler till Migrationsverket och har täta kontakter med länsstyrelsen.
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen