Kyrkan satsar på ekologisk djurproduktion

För första gången satsar Lunds stifts prästlönetillgångar på ekologisk djurproduktion. Ett nytt hönshus för 18 000 ekologiska kravhöns med tillgång till utevistelse har byggts utanför Trelleborg.

Det är tillsammans med arrendatorn Otto Ellerström i Stora Slågarp som prästlönetillgångarna nu gör en storsatsning på ekologisk äggproduktion.
- Efterfrågan på ekologiska ägg ökar, och prästlönetillgångarna har som policy att uppmuntra arrendatorer som vill satsa på ekologisk produktion. Som kyrka vill vi bidra till en hållbar utveckling. Sedan tidigare har vi en del ekologisk odling, men detta är nytt, säger Lars-Ewert Jönsson, jordbruksförvaltare på Lunds stiftskansli.

Hönshuset som kostat cirka 12 miljoner kronor har finansierats gemensamt av arrendatorn och jordägaren. För att förse djuren med egenproducerat foder övervägs också att successivt lägga om delar av jordbruket till ekologisk odling.

Hönshuset invigs nu på tisdag, den 30 augusti, kl. 11.00 av egendomsnämndens ordförande Ulla Malmgren.

Media hälsas välkomna till invigningen!
Vägbeskrivning: I korsningen i Stora Slågarp (som ligger norr om Trelleborg) sväng mot Fuglie. Efter cirka 1 km ligger gården på vänster hand. Gården heter Larsbo gård.

Det finns cirka 6,5 miljoner värphöns i Sverige, endast 800 000 av dessa är ekologiska. Ekologisk äggproduktion har en cirka tioprocentig ökning årligen de sista tre åren.

Fakta om prästlönetillgångarna
Prästlönetillgångar är jord, skog och fondmedel som förvaltas i stiftelseliknande form. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarna i Lunds stift förvaltas av egendomsnämnden på uppdrag av stiftsfullmäktige, och administreras av egendomsavdelningen på stiftskansliet. Totalt förvaltar egendomsnämnden 12 100 hektar jordbruksmark och 9 100 hektar skogsmark i Skåne och Blekinge.

För mer information
Lars-Ewert Jönsson, jordbruksförvaltare, telefon 046-15 55 63, 0708-41 89 02


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstiftLunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 189 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar