Kyrkor och projekt delar på sex miljoner

Stiftsstyrelsen har beslutat hur kyrkobyggnadsbidraget för 2014 ska fördelas. Sammanlagt handlar det om 5,9 miljoner kronor. De kyrkor som får mest, vardera 500 000 kronor, är Bräkne-Hoby kyrka, Jämshögs kyrka, Näsums kyrka samt Södra Mellby kyrka. I samtliga fall handlar det om tilläggsanslag för extra kostnader i samband med renovering. 

Kyrkobyggnadsbidrag är ett inomkyrkligt bidrag för bland annat förändringsarbeten i kyrkorummet, men det kan också användas till reparationer och underhåll av kyrkor.

Totalt får 26 kyrkor och projekt dela på de nästan sex miljoner kronorna.
Bifogat finns en komplett förteckning över vilka kyrkor som har beviljats kyrkobyggnadsbidrag för 2014.

– Vi har prioriterat renoverings- och ombyggnadsprojekt som blivit oväntat dyra. Dessutom finansieras projekt som kommer till nytta för kyrkligt kulturarv i hela stiftet. Ett sådant är utbildning av stenhuggare där vi finansierar praktikhandledning till stenhuggarelever i samarbete med Höllvikens församling och Stenforsaskolans stenhuggarutbildning, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Kyrkobyggnadsbidrag ska inte förväxlas med kyrkoantikvarisk ersättning som är statliga pengar, en ersättning för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och bevaras.

För mer information
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, telefon 046-15 55 06, 0708-89 89 17


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Citat

Vi har prioriterat renoverings- och ombyggnadsprojekt som blivit oväntat dyra.
Heikki Ranta, stiftsantikvarie