Lunds stift får sex nya präster

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg sex kandidater i Lunds domkyrka. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

Prästkandidaterna:
Jessica Menzinsky
, Landskrona församling. Telefon: 0708-14 54 88

Lena-Maria Hagensen, Värby församling. Telefon: 070-152 07 64

Hans Dahlén, EFS-kapellet i Lund. Telefon: 070-486 16 56

Tobias Blomberg, Skanör-Falsterbo församling. Telefon: 0768-97 60 75

Thèrese Andrée Kjellström, Perstorps församling. Telefon: 0709-35 05 45

Clara Lundblad, Lunds östra stadsförsamling. Telefon: 0736-00 48 14

Media hälsas välkomna till prästvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 24 januari klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande prästerna:
Foton på prästkandidaterna finns på Lunds stifts webbplats för fri publicering.
Ange fotograf Maria Lundström: http://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

Film med två av prästkandidaterna:
”Jessica och Tobias ska bli präster” http://youtu.be/-qmhaGMUS38

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se

Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Dokument & länkar