Lunds stift får tio nya präster

På söndag, den 14 juni, vigs nio kvinnor och en man till präster av biskop Antje Jackelén i Lunds domkyrka.

De blivande prästerna får tjänster som pastorsadjunkter i Svenska kyrkan i särskilda introduktionsförsamlingar. Tjänstgöringen där varar i ett år. Därefter söker prästerna nya tjänster. Här följer en förteckning över dem som prästvigs och de församlingar/pastorat som de kommer att verka i under det första året. Kontakta dem gärna för en intervju. - Kristina Alveteg, Filborna församling (Helsingborg), telefon 0730-58 62 31 - Linda Bengtsson, Stora Råby församling (Lund), telefon 0704-54 72 06 - Åsa Egnér, S:t Petri församling (Malmö), telefon 0735-00 46 40 - Sara Gustafsson, Förslöv-Grevie församling, telefon 0739-96 76 36 - Cecilia Karlsson, Hyllie församling (Malmö), telefon 0706-45 45 30 - Elisabeth Rydén, Lövestads pastorat, telefon 0733-87 46 80 - Lisa Vinsander, Kävlinge församling, telefon 0739-64 98 22 - Ida Wreland, Löddebygdens församling, telefon 0733-70 61 49 - Helene Öhman, Löberöds församling, telefon 0705-79 62 22 En person prästvigs för tjänst i EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på lekmannaengagemang och mission: - David Ivarson, EFS Betaniakyrkan, Malmö, telefon 0768-60 88 15 Media hälsas välkomna till prästvigningen i Domkyrkan. Högmässan med prästvigning börjar kl. 11.00 och varar ungefär i två timmar. Fotografering vid prästvigningen Efter gudstjänsten finns möjlighet att fotografera de nyblivna prästerna tillsammans med biskopen. Fotografering undanbeds under själva vigningsmomentet och nattvardsgången. Foton på de blivande prästerna Nytagna foton på de blivande prästerna finns på Lunds stifts webbplats, www.svenskakyrkan.se/lundsstift. Fotona är fria för publicering, ange fotograf Kristina Strand Larsson.

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Dokument & länkar