Lunds stift får tio nya präster

På söndag, den 9 juni, vigs sex kvinnor och fyra män till präster av biskop Antje Jackelén i Lunds domkyrka.    

De blivande prästerna får tjänster som pastorsadjunkter i Svenska kyrkan i särskilda introduktionsförsamlingar. Tjänstgöringen där varar i ett år, därefter söker prästerna nya tjänster.

Här följer en förteckning över dem som prästvigs och de församlingar som de kommer att verka i under det första året. Kontakta dem gärna för en intervju. 

Britt Berg, Kvidinge församling, telefon 0733-53 03 36
Charles Hägg, Bjuvs församling, telefon 0708-68 91 02
Anna Kaaling, Tyringe pastorat, telefon 0737-34 71 46
Jonas Karlsson, Ljunits församling, telefon 0735-83 90 70
Bernice Magnusson, Ivefofta-Gualövs församling, telefon 0735-81 61 13
Bernice bloggar på Svenska kyrkans webbplats: http://blogg.svenskakyrkan.se/bernice/ 
Maria Nätterlund, S:t Staffans församling, Staffanstorp, telefon 0705-87 77 62
Ulrika Rundqvist, Löderups församling, telefon 0702-62 50 85 
Charlotte Rönnbäck, Karlskrona amiralitetsförsamling, telefon 0735-32 11 47
Björn Skärlund, Dalby församling, telefon 0723-12 59 95 
Johan Wallner, Kvistofta församling, telefon 0761-64 92 20 

Media hälsas välkomna till prästvigningen i Domkyrkan.
Högmässan med prästvigning börjar kl. 11.00 och varar ungefär i två timmar.

Fotografering vid prästvigningen
Efter gudstjänsten finns möjlighet att fotografera de nyblivna prästerna tillsammans med biskopen.
Fotografering undanbeds under själva vigningsmomentet och nattvardsgången.

Foton på de blivande prästerna
Nytagna foton på de blivande prästerna finns på Lunds stifts webbplats. Fotona är fria för publicering, ange fotograf Anna-Karin Olsson.

För mer information
Magnus Holst, stiftsadjunkt för prästrekrytering, telefon 046-15 55 49, 0708-22 16 97


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Dokument & länkar