Lunds stift får två nya diakoner

På söndag, den 7 september, viger biskop Johan Tyrberg två diakoner i Lunds domkyrka.

Följande kandidater diakonvigs:
Michael Nilsson
, vigs till tjänst i S:t Johannes församling, Malmö. Telefon: 070-744 59 68
Michael har tidigare arbetat i bevakningsbranschen och som polis.

Tina Nordström, vigs till tjänst i Klippans pastorat. Telefon: 0738-16 46 85
Tina är undersköterska och socionom och har bland annat tjänstgjort som biståndshandläggare.

Fakta om diakoni:
Begreppet diakoni kommer ifrån grekiskan och betyder tjänst. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete som innebär att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. I Lunds stift finns cirka 120 diakoner.

Media hälsas välkomna till diakonvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 7 september klockan 11 (till ca 12.30). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då diakonerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande diakonerna:
Foton på diakonkandidaterna finns på Lunds stifts webbplats för fri publicering, ange fotograf Anna-Karin Olsson.
http://svenskakyrkan.se/lundsstift/lunds-stift-far-tva-nya-diakoner-140903

För mer information:
Carin Hompe Svedberg, stiftsdiakon, 046-15 55 50

För mer information:
Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Media

Media