Lunds stift röstar i biskopsvalet

På tisdag, den 18 mars, är det biskopsval i Lunds stift. Det finns åtta kandidater att rösta på. Valet genomförs mellan kl. 11.00-12.00 i stiftets 18 kontrakt. Det preliminära valresultatet för hela stiftet beräknas vara klart cirka kl. 14.00.

Biskopsvalets åtta kandidater är (i bokstavsordning): Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Eva-Lotta Grantén, chef för utvecklingsavdelningen, Lunds stift, Mats Hermansson, domprost i Visby, Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost i Broby, Per Kristiansson, komminister i Fosie församling i Malmö, Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, Michael Persson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i London, samt Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn.

Om någon kandidat får mer än 50 procent av rösterna har Lunds stift valt en ny biskop. I annat fall blir det en andra valomgång den 1 april med de två kandidater som fått flest röster. 

Röstning sker på 18 platser
De röstberättigade ska personligen avge sina röster gemensamt på en plats i respektive kontrakt den 18 mars kl. 11.00-12.00. Valförrättare är kontraktsprosten. Biskopsvalet, och den efterföljande rösträkningen, är offentligt och därmed öppet för allmänhet och media. Brev- eller budröstning är ej tillåten. Kontrakten röstar på följande platser:
- Bara kontrakt – Lomma kyrka
-
Bjäre kontrakt – Förslövs kyrka
-
Frosta kontrakt – Höörs församlingshem
-
Helsingborgs kontrakt – Mariakyrkan, Helsingborg
- Karlskrona-Ronneby kontrakt – Musikhuset, Karlskrona (Södra Kungsgatan) 
- Listers och Bräkne kontrakt – Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
- Luggude kontrakt – Ekeby kyrka
- Malmö södra och Malmö norra kontrakt – S:t Petri kyrka, Malmö
- Rönnebergs kontrakt – Löddeköpinge församlingshem
- Skytts kontrakt – Ankarets veranda, Vellinge (Malmövägen 2)
- Torna kontrakt – Dalby Heligkorskyrka
- Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads och Färs kontrakt – S:ta Maria kyrka, Ystad
- Villands och Gärds kontrakt – Ivetofta kyrka, Bromölla
- Västra Göinge kontrakt – Hässleholms kyrka
- Åsbo kontrakt – Västra Sönnarslövs kyrka
- Österlens kontrakt – Kverrestads kyrka
- Östra Göinge kontrakt – Östra Broby kyrka
- Domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter röstar på stiftskansliet i Lund

Rösträtt i biskopsvalet har sammanlagt 1 250 personer:
1.
Anställda diakoner och präster i Lunds stifts församlingar samt stiftskansliet.
2.
Särskilt utsedda elektorer, dvs lekmän. Lika många som diakoner och präster tillsammans.
3.
Stiftsstyrelsens och domkapitlets ordinarie ledamöter.

Fakta om biskopskandidaterna
En presentation, med foto, av de åtta kandidaterna finns på Lunds stifts webbplats

Biskopsvalets webbplats
På Lunds stifts webbplats finns en egen sida för biskopsvalet. Här finns all information, bland annat en förteckning över alla biskopar i Lunds stift.

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64
Anders Eriksson, stiftsjurist, telefon 046-15 55 16, 0703-95 70 36


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.