Markarbeten för Domkyrkoforum igång

Nu är alla myndighetsbeslut klara och markarbetena för Domkyrkoforum vid Lunds domkyrka har kommit igång. Domkyrkoforum beräknas öppna för allmänheten 1 advent 2011.

- Vi är mycket glada över att alla nödvändiga beslut är fattade hos såväl kommunen som Länsstyrelsen så att arbetet med att bygga Domkyrkoforum kan komma igång, säger ordföranden i Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott Christer Larsson.

Under sommaren kommer ett arkeologiskt övervakat schaktningsarbete att genomföras på tomten där Domkyrkoforum ska uppföras. Själva byggstarten beräknas till sensommaren eller tidig höst.
- När Domkyrkoforum invigs den 1 advent 2011 kommer det nya huset att fungera som en plats för fördjupning, lärande och samtal med Domkyrkan och kristen tro i centrum, säger domprost Håkan E Wilhelmsson. Det nya huset kommer att bli en plats både för Lundabor och tillfälliga besökare i staden.

För mer information
Christer Larsson, ordförande i Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott, tel 0705-15 91 21
Håkan E Wilhelmsson, domprost, tel 073-980 98 00


Svenska kyrkan
Domkyrkorådet i Lund


Lunds domkyrka är en egen juridisk person vars egendom förvaltas av ett eget organ, Domkyrkorådet i Lund. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten vice ordförande.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar