På tisdag avgörs biskopsvalet

På tisdag, den 1 april, avgörs det vem som efterträder Antje Jackelén som biskop i Lunds stift. Valet står mellan Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn, och Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. På eftermiddagen planeras en presskonferens med nye biskopen.  

Valet genomförs mellan kl. 11.00-12.00 i stiftets 18 kontrakt samt på stiftskansliet i Lund. Ett samlat preliminärt valresultat beräknas vara klart cirka kl. 14.00 och meddelas omedelbart i ett pressmeddelande och på Lunds stifts webbplats. Den slutliga sammanräkningen sker på stiftskansliet och påbörjas kl. 15.00. Om båda kandidaterna får lika många röster blir det lottning om vem som efterträder biskop Antje Jackelén. 

Kl. 16.00 bjuder Lunds stift in till en presskonferens med nye biskopen!
Plats: Domkyrkoforum i Lund (intill Domkyrkan)
Ackreditering:
Anmäl intresse till pressekreterare Daniel Bramsell, daniel.bramsell@svenskakyrkan.se, senast måndagen den 31 mars kl. 12.00. Meddela namn, arbetsplats, e-postadress samt mobiltelefonnummer.

Röstning sker på 18 platser
De röstberättigade ska personligen avge sina röster gemensamt på en plats i respektive kontrakt den 1 april kl. 11.00-12.00. Valförrättare är kontraktsprosten. Stiftstyrelsens och domkapitlets ledamöter röstar på stiftskansliet i Lund med biskop Antje som valförrättare. Biskopsvalet, och den efterföljande rösträkningen, är offentligt och därmed öppet för allmänhet och media. Brev- eller budröstning är ej tillåten. Röstningen äger rum på följande platser:
-
Bara kontrakt – Lomma kyrka
-
Bjäre kontrakt – Förslövs kyrka
-
Frosta kontrakt – Höörs församlingshem
-
Helsingborgs kontrakt – Mariakyrkan, Helsingborg
-
Karlskrona-Ronneby kontrakt – Musikhuset, Karlskrona (Södra Kungsgatan) 
-
Listers och Bräkne kontrakt – Carl Gustafs kyrka, Karlshamn
-
Luggude kontrakt – Ekeby kyrka
-
Malmö södra och Malmö norra kontrakt – S:t Petri kyrka, Malmö
-
Rönnebergs kontrakt – Löddeköpinge församlingshem
-
Skytts kontrakt – Ankarets veranda, Vellinge (Malmövägen 2)
-
Torna kontrakt – Dalby Heligkorskyrka
-
Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads och Färs kontrakt – S:ta Maria kyrka, Ystad
-
Villands och Gärds kontrakt – Ivetofta kyrka, Bromölla
-
Västra Göinge kontrakt – Hässleholms kyrka
-
Åsbo kontrakt – Västra Sönnarslövs kyrka
-
Österlens kontrakt – Kverrestads kyrka
-
Östra Göinge kontrakt – Östra Broby kyrka
-
Domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter röstar på stiftskansliet i Lund

Rösträtt i biskopsvalet har sammanlagt 1 250 personer:
1.
Anställda diakoner och präster i Lunds stifts församlingar samt på stiftskansliet.
2.
Särskilt utsedda elektorer, dvs lekmän. Lika många som diakoner och präster tillsammans.
3.
Stiftsstyrelsens och domkapitlets ordinarie ledamöter.

Fakta om biskopskandidaterna
En presentation, samt pressfoto, av de två kandidaterna finns på biskopsvalets webbplats. Här finns också all information om valet och en förteckning över alla tidigare biskopar i Lunds stift.

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64
Anders Eriksson, stiftsjurist, telefon 046-15 55 16, 0703-95 70 36


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Prenumerera

Media

Media